Projecten

Monasticon Carmelitanum Neerlandicum 


Op 10 mei 2011 werd in Boxmeer het eerste exemplaar van het Monasticon Carmelitanum Neerlandicum gepresenteerd. Het is het resultaat van een historisch project dat werd uitgevoerd door Dr. Antoine Jacobs binnen het onderzoeksprogramma ‘Christelijk Cultureel Erfgoed’ van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Het Monasticon Carmelitanum Neerlandicum is het eerste deel in de reeks Monastica Carmelitana van het Institutum Carmelitanum te Rome.

Het begrip monasticon is gevormd naar analogie van het woord lexicon. Zoals een lexicon een woordenlijst is, of eigenlijk ‘iets over woorden’ - het Griekse bijvoeglijk naamwoord leksikos betekent ‘betreffende woorden’ - zo is een monasticon dus ‘iets over kloosters’ of ‘een lijst van kloosters’. In de ruimere zin is een monasticon een monastiek lexicon. Het is een naslagwerk waarin thematisch de bronnen (archiefbescheiden, literatuur en documentatie) zijn opgenomen. Deze bronnen hebben betrekking tot de geschiedenis van een reeks kloosters, van één of meer ordes of congregaties. Een monasticon is bedoeld als werkinstrument en wegwijzer voor toekomstige onderzoekers.

De karmelieten vestigden zich in de dertiende eeuw ook in Noord-Nederland. De karmel van Haarlem ontstond volgens de overlevering in 1249, maar in elk geval vóór 1270. In de loop van de eeuwen werden meer karmelieten- en vanaf de vijftiende eeuw ook karmelietessenkloosters gesticht. Op Geldern - thans gelegen in Duitsland - na gingen zij alle in de zestiende eeuw, vooral als gevolg van de Reformatie, ten onder. 

In 1653 en 1672 werden in Boxmeer vanuit Zuid-Nederland een karmelieten- en een karmelietessenklooster gesticht. De conventen van Boxmeer hadden door een speling van het lot de troebelen van de Franse Revolutie overleefd en gingen in de loop van de negentiende en twintigste eeuw een belangrijke rol spelen bij de wederopbouw van de Karmel in Noord-West-Europa en daarbuiten.


In het Monasticon Carmelitanum Neerlandicum zijn de volgende karmelietenkloosters beschreven (in chronologische volgorde):
Haarlem (vóór 1270, eerste orde); Geldern (1306, eerste orde); Woudsend (1337, eerste orde); Schoonhoven (1344, eerste orde); IJlst (1387, eerste orde); Vlissingen (1410, eerste orde); Geldern-Ten Elsen (1452, tweede orde); Haarlem (1465, tweede orde); Oudorp (1467/1468, eerste orde); Utrecht (1468, eerste orde); Rotterdam (1482, tweede orde); Boxmeer (1653, eerste orde); Boxmeer-Elzendaal (1672, tweede orde); Zenderen (1855, eerste orde); Zenderen (1889, tweede orde); Xanten-Boxmeer (1870, tweede orde); Oss (1890, eerste orde); Hoogeveen (1905, eerste orde); Aalsmeer (1920, eerste orde); Oldenzaal (1923, eerste orde); Merkelbeek (1923, eerste orde); Mainz (1923, eerste orde); Nijmegen (1927, eerste orde); Heerlen (1928, tweede orde).

Ieder klooster wordt systematisch beschreven in zes paragrafen met subparagrafen, waarbij de nadruk ligt op de verwijzing naar archieven en literatuur:

I. Naam en ligging

II. Geschiedenis en betekenis van het klooster

III. Archief en bibliotheek

IV. Gebouwen, kunstvoorwerpen en andere bezittingen

V. Personen

VI. Bronnen

Het karmelmonasticon wordt besloten met lijsten van de priors-generaal en priors-provinciaal, een cumulatieve literatuurlijst en indices.

Het Monasticon Carmelitanum Neerlandicum is bij het Nederlands Carmelitaans Instituut verkrijgbaar voor € 37,50 excl. verzendkosten. U kunt hiervoor contact opnemen via het e-mailadres van het NCI: nci@karmel.nl.

Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk nederlandscarmelitaansinstituut.nl en gathering.nederlandscarmelitaansinstituut.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van nederlandscarmelitaansinstituut.nl de cookies ontvangen die eerder via nederlandscarmelitaansinstituut.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van nederlandscarmelitaansinstituut.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan nederlandscarmelitaansinstituut.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus nederlandscarmelitaansinstituut.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien nederlandscarmelitaansinstituut.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet nederlandscarmelitaansinstituut.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt nederlandscarmelitaansinstituut.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op nederlandscarmelitaansinstituut.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. nederlandscarmelitaansinstituut.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op nederlandscarmelitaansinstituut.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van nederlandscarmelitaansinstituut.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst nederlandscarmelitaansinstituut.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die nederlandscarmelitaansinstituut.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan nederlandscarmelitaansinstituut.nl?

nederlandscarmelitaansinstituut.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van nederlandscarmelitaansinstituut.nl om. Daarnaast plaatst ook nederlandscarmelitaansinstituut.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op nederlandscarmelitaansinstituut.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van nederlandscarmelitaansinstituut.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt nederlandscarmelitaansinstituut.nl?

De video-player van nederlandscarmelitaansinstituut.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van nederlandscarmelitaansinstituut.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op nederlandscarmelitaansinstituut.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt nederlandscarmelitaansinstituut.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt nederlandscarmelitaansinstituut.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. nederlandscarmelitaansinstituut.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van nederlandscarmelitaansinstituut.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.