Nederlands Carmelitaans Instituut

De Nederlandse Karmelprovincie heeft dankzij haar eeuwenoude geschiedenis omvangrijke archieven die bewaard worden in het Nederlands Carmelitaans Instituut. De archieven beginnen in 1597, de archivalia gaan soms terug tot de 14e en 15e eeuw. Behalve het archief van de Nederlandse karmelprovincie worden ook bewaard: het klooster- en parochiearchief van het klooster van Boxmeer (1653), het archief van de Vlaams-Belgische Provincie der Karmelieten en de kloosters van die Provincie (16e-18e eeuw), een omvangrijk foto- en beeldarchief en het Titus Brandsma-archief. Het Titus Brandsma-archief bevat vele persoonlijke brieven en oorspronkelijke geschriften van Titus zelf, brieven aan hem gericht en documenten over zijn leven en dood.

In het instituut is eveneens een rijke meertalige bibliotheek “Carmelitana”. Dit zijn ongeveer 11.500 boeken die handelen over alles wat met de Orde, haar geschiedenis en spiritualiteit te maken heeft. Een groot deel daarvan heeft betrekking op de Nederlandse Provincie, op haar missiegebieden of andere, nauw met Nederland verbonden landen. De database van de bibliotheek is via het internet toegankelijk via deze link.

De bibliotheek en archieven zijn particulier en daarom in principe gesloten. Het Nederlands Carmelitaans Instituut beoogt echter een bijdrage te leveren aan studie en onderzoek, met name van de geschiedenis en spiritualiteit van de Karmelorde. Na toestemming door de provinciale overste is toegang voor studie- en onderzoeksdoeleinden mogelijk.

U kunt contact opnemen via de archivaris van de Karmelprovincie:
Veronica Kruijswijk
Steenstraat 39
5831 JA Boxmeer
Telefoon: 0485-562177
E-mail: nci@karmel.nl

Achterzijde van het NCI