Reeks Karmelitaanse Vorming

In de Reeks Karmelitaanse Vorming (RKV) worden teksten, lezingen en artikelen met karmelitaanse inhoud in eenvoudige vorm digitaal aangeboden aan geïnteresseerden binnen en buiten de Nederlandse Karmelfamilie.

Intussen zijn negenentwintig afleveringen verschenen.

Klik voor het totale overzicht van de Reeks Karmelitaanse Vorming hier

Teksten uit de Reeks Karmelitaanse Vorming in pdf:

RKV 1
De verhalen rond Elia
vertaald door Kees Waaijman O.Carm.

RKV 3
Boek over de eerste monniken
vertaald door Irenaeus Rosier en Rumoldus Mollink

RKV 4
Franciscus Amelry:
EEN DYALOGUS oft tsamensprekinge der Sielen ende Scriftuerlijck bewijs
die Siele tot kennisse van haren Bruydegom treckende.

RKV 5
Falco Thuis O.Carm.:
Titus Brandsma (1881-1942) De Karmeliet die ons blijft inspireren.

RKV 6
Michael a S. Augustino O.Carm.:
Marie-vormigh ende Marielyck leven in Maria om Maria.

RKV 9
Fioretti van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel.

RKV 10
Mariet Stikkers O.Carm.:
De Geestelijke Weg van Maria Petyt.

RKV 11
Kees Waaijman O.Carm.:
De Karmelstilte.

RKV 13
John Welch O.Carm.:
Seizoenen van het Hart
De spirituele dynamiek van het karmelitaanse leven.

RKV 15
Daniel a Virgine Maria O.Carm.:
Konste der Konsten – Gebhedt.

RKV 16
Titus Brandsma: Naar Jezus met Maria
Karmelretraite.

RKV 17
Susan van Driel O.Carm.:
Voorwerp van Gods Liefde –
Titus Brandsma, Over de weg die God en mens met elkaar gaan.

RKV 18
Rudolf van Dijk O.Carm.:
Titus Brandsma en de Moderne Devotie.

RKV 19
Mystiek van de Carmel
Historische schetsen door Prof. Dr. Titus Brandsma.

RKV 20
Arie Kallenberg:
Verrijzenisliturgie in de traditie van de Karmel.

RKV 21
John Mary Burns O.Carm:
Zoeken naar de Heer. Lessen uit het Ordinale van Sibertus de Beka.

RKV 22
Prof. dr. Jacques van Ginniken s.j.:
‘Aldoor een gelukkige mensch…’ – Herdenkingsrede ter nagedachtenis aan prof. dr. Titus Brandsma o.carm.

RKV 24
Drs. Falco Thuis e.a.
Johannes Soreth [1394-1471]

RKV 25
P. dr. Adr. Staring O.Carm.
De karmelitessen in de Nederlanden vóór Teresa van Avila

RKV 26
De eerste karmelitessenkloosters van Frankrijk

RKV 27
Rudolf van Dijk (Red.)
Wijzingen uit de woestijn

RKV 28
Beaterios en kloosters van de Spaanse Karmelitessen in de 15e en 16e eeuw

RKV 29
Catena Vrouw in Italiaanse Karmel vóór Teresia

 

Andere teksten uit de Karmel:

Karmelregel, gekalligrafeerd

Regel van de Karmel