Binnen het NCI zijn in de afgelopen jaren twee projecten uitgevoerd. In 2011 is het project Monasticon Carmelitanum Neerlandicum gereed gekomen en in 2017 De Geschiedschrijving van de Karmel. Beide projecten zijn uitgevoerd door Antoine Jacobs.